Wie zijn wij?

Het begon allemaal op 17 oktober 2007 toen een negental vrienden de koppen bij elkaar staken en besloten een club op te richten om zichzelf en andere amateurs te verdiepen in de fotografie. Statutair werd vastgelegd dat het doel van de vereniging de bevordering is van de amateurfotografie en van het sociaal contact in het algemeen. Daarbij werden vriendschap, openheid en respect de grondvesten van de club. Vandaar dat in de naam ObjektiV de “V” van “V”rienden als hoofdletter wordt geschreven.

Doorheen de afgelopen jaren is de vereniging in die mate geëvolueerd dat ze gelijke tred heeft weten te houden met de snelle vooruitgang die ook de fotografie in de meest brede zin van het woord heeft gekend. Digitale fotografie van vandaag de dag houdt immers in dat naast het “nemen” van een foto deze ook nog dient “gemaakt” te worden. Niet alleen een gedegen kennis van je fotoapparatuur, maar ook meer en meer van de software, waarmee foto’s op de computer worden bewerkt, zijn daarbij van essentieel belang.

Clubbijeenkomsten

Zonder daarbij schools over te willen komen, leren de clubleden op de clubbijeenkomsten (zie agenda) van elkaar, worden er filmpjes vertoond, demonstraties gehouden, gastsprekers uitgenodigd, uitstappen georganiseerd, enz… Verder komt de theorie van de fotografie aan bod : belichting, flitsen, compositie, … zelfs programma’s zoals Lightroom e.a. Veelal wordt de theorie dan gevolgd door voorbeelden in de praktijk.
De club organiseert zowel avonden met constructieve en opbouwende fotokritiek als samenkomsten waarop er foto’s op pc worden bewerkt. Zo kan elk lid de technieken en inzichten van anderen tot de zijne/hare maken. Ook (dag)uitstappen staan in de agenda van ObjektiV. Verder wordt er ook om de twee maanden rond een bepaald thema een wedstrijd georganiseerd.

Erkende socio-culturele vereniging

Intussen is fotoclub ObjektiV door de gemeente Bredene erkend als socio-culturele vereniging en ontvangt hij subsidies voor deze talrijke activiteiten die gedurende het ganse jaar worden georganiseerd.

De kalender

Sedert enkele jaren wordt er ook jaarlijks tegen eind oktober, begin november een fotokalender aangemaakt en te koop aangeboden. De opbrengst ervan gaat integraal naar de werking en de verdere uitrusting van de club.

FOTO-EXPO

Jaarlijks streven we ernaar om een foto-expo te organiseren, op een plaats toegankelijk voor het grote publiek. De leden van fotoclub ObjektiV presenteren er hun beste wreken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

2007-2017 : 10 jaar fotoclub ObjektiV

Logo10JaarObjektiV

Zoals reeds gemeld, werd de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen in 2007 opgericht. 2017 was dus een jubileumjaar voor de clubleden. In dat kader werden dan ook, naast de gewone clubbijeenkomsten, een reeks bijzondere activiteiten door het bestuur voorbereid.
Op zondag 15 oktober 2017 vond een academische zitting plaats in de feestzaal van de Après Shop. Er werd teruggeblikt op 10 jaar clubwerking. Leden, familieleden en sympathisanten konden er aanschuiven voor een luxe barbecue.
In oktober 2017 nam de club voor de eerste maal deel aan ‘Buren bij kunstenaars’.
Om de website van de fotoclub te promoten, werd er gedurende de maanden maart tot en met december 2017 op deze webstek maandelijks een fotozoektocht georganiseerd.

Interesse om lid te worden ?

Lid worden van fotoclub ObjektiV is niet moeilijk. Kom gewoon even af naar één van de clubbijeenkomsten en maak vrijblijvend kennis met de werking en de collega’s amateurfotografen. Vind je je terug in onze club, dan kan je je direct als kandidaat-lid inschrijven. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de komende activiteiten. Het lidmaatschap van de fotoclub geeft je toegang tot de bijeenkomsten en activiteiten. Als lid kan je ook jouw werk kwijt in een galerij op de website van ObjektiV.

Vragen of info ?

Heb je nog vragen over fotoclub ObjektiV of wens je meer info? De Bredense creatieve vrijetijdsfotografen zijn er voor jou op www.objektiv.be of via info@objektiv.be.