Het inkleuren van zwart-witfoto’s vergt veel geduld

Tijdens de samenkomst op donderdag 19 maart kregen de leden een serieuze opdracht voorgeschoteld: het inkleuren van een zwart-witfoto door gebruik te maken van Photoshop. Vooreerst gaf Philippe, lid van onze fotoclub, aan de hand van een presentatie een duidelijke uitleg over de geschiedenis, het waarom en hoe men gemakkelijk kan werken bij het inkleuren van een foto. Tevens toonde hij een aantal bekende voorbeelden van ingekleurde foto’s.

Daarna was het aan de aanwezige leden om een oude foto van grootvader in te kleuren. Een kopie maken – men werkt nooit op het origineel! – van de zwart-witfoto lukte nog wel. Het aanmaken van lagen, het selecteren van de in te kleuren onderdelen en in de juiste laag plaatsen was al heel wat andere koek. Hoe verder de leden aan deze opdracht werkten, hoe meer respect ze kregen voor het engelengeduld dat de fotograaf moest opbrengen om van een oude versleten zwart-witfoto een mooie kleurenfoto te maken. Als Philippe ons de foto toonde van een ingekleurde foto van een soldaat waarmee hij bij een opdracht de eerste plaats behaalde, was iedereen vol bewondering. Nogmaals proficiat Philippe en dank voor deze leerrijke praktijkles!

De vergadering besprak daarna o.l.v. Davy nog een artikel omtrent “Hoe de zonsverduistering fotograferen”. Na gewezen te hebben op de gevaren bij het kijken naar de zon werden de instellingen van het fototoestel in detail becommentarieerd. Hopelijk krijgen we de zon en de maan te zien!