Bredense Fotoclub ObjektiV stelt tentoon

Voor de leden van ObjektiV, de Bredense vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen, zijn de laatste maanden van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar een zeer drukke periode. Zij brengen dan niet alleen hun jaarlijkse fotokalender uit, maar organiseren ook hun grootste fototentoonstelling onder de noemer FOTO-EXPO.

Het begon allemaal op 17 oktober 2007 toen een negental vrienden de koppen bij elkaar staken en besloten een club op te richten om zichzelf en andere amateurs te verdiepen in de fotografie. Statutair werd vastgelegd dat het doel van de vereniging de bevordering is van de amateurfotografie en van het sociaal contact in het algemeen. Daarbij werden vriendschap, openheid en respect de grondvesten van de club. Vandaar dat in de naam ObjektiV de “V” van “V”rienden als hoofdletter wordt geschreven.

Doorheen de afgelopen acht jaar is de vereniging in die mate geëvolueerd dat ze gelijke tred heeft weten te houden met de snelle vooruitgang die ook de fotografie in de meest brede zin van het woord heeft gekend. Digitale fotografie van vandaag de dag houdt immers in dat naast het “nemen” van een foto deze ook nog dient “gemaakt” te worden. Niet alleen een gedegen kennis van je fotoapparatuur, maar ook meer en meer van de software, waarmee foto’s op de computer worden bewerkt, is daarbij van essentieel belang.

ObjektiV fotoclub

Wekelijkse clubbijeenkomsten

Zonder daarbij schools over te willen komen, leren de clubleden op de wekelijkse clubbijeenkomsten op donderdagavond in ’t Fotokot, het clublokaal aan de Koerslaan 24 te Bredene, van elkaar, worden er filmpjes vertoond, demonstraties gehouden, gastsprekers uitgenodigd, uitstappen georganiseerd, enz… Verder komt de theorie van de fotografie aan bod : belichting, flitsen, compositie, … zelfs programma’s zoals Lightroom e.a. Veelal wordt de theorie dan gevolgd door voorbeelden in de praktijk.

De club organiseert zowel avonden met constructieve en opbouwende fotokritiek als samenkomsten waarop er foto’s op pc worden bewerkt. Zo kan elk lid de technieken en inzichten van anderen tot de zijne/hare maken. Ook (dag)uitstappen staan in de agenda van ObjektiV. En telkenjare wordt er één of meerdere fototentoonstellingen opgezet, waarbij de leden hun fotografische creaties voorstellen aan het brede publiek. Verder wordt er ook om de twee maanden rond een bepaald thema een clubwedstrijd georganiseerd, waarbij de leden mooie prijzen in de wacht kunnen slepen

Jaarlijks een fotokalender

Intussen is fotoclub ObjektiV door de gemeente Bredene erkend als socio-culturele vereniging en ontvangt hij subsidies voor deze talrijke activiteiten gedurende het ganse jaar. Telkenjare zijn de uitgifte van een fotokalender en de FOTO-EXPO dé toppers in de agenda van de vereniging die momenteel vijftien actieve leden telt.

Waar voorheen een muurkalender werd samengesteld, werd voor 2016 voor het eerst een bureaukalender aangemaakt, die door de vereniging te koop wordt aangeboden voor de kleine prijs van € 7,00. De kalender bevat naast de maandkalenders ook twaalf foto’s in kleurendruk gemaakt door de clubleden. De opbrengst ervan gaat integraal naar de werking en de uitrusting van de club.

FOTO-EXPO 2016

Van zaterdag 16 januari tot en met zaterdag 13 februari 2016 kan je terecht in de inkomhall van het gemeentehuis van Bredene aan het Centrumplein, waar een twintigtal ingekaderde foto’s te bewonderen zijn. De leden van fotoclub ObjektiV presenteren er met hun beste werken de meest uiteenlopende onderwerpen. De creaties van de vrijetijdsfotografen worden op groot formaat en in uniforme kaders tentoongesteld, wat bijdraagt tot de kwaliteit en de uitstraling van hun FOTO-EXPO 2016. Gedurende de openingsuren van het gemeentehuis is de fototentoonstelling gratis toegankelijk.

AfficheFotoExpo2016Def

Met deze editie van de tentoonstelling is fotoclub ObjektiV niet aan zijn proefstuk toe. Inderdaad, reeds voor de zevende maal wordt er een FOTO-EXPO opgezet, tot in 2015 telkenjare in het VC De Fakkel, nu dus voor het eerst in het Bredens gemeentehuis. Met deze nieuwe locatie hoopt de fotoclub niet alleen een groter publiek te bereiken, maar ook amateurfotografen, van beginnende tot gevorderde, warm te maken lid te worden van ObjektiV. Daartoe werd er trouwens een wervingsbrochure aangemaakt, die op de tentoonstelling beschikbaar is.

Interesse om lid te worden ?

Lid worden van fotoclub ObjektiV is niet moeilijk. Kom gewoon even af naar één van de clubbijeenkomsten en maak vrijblijvend kennis met de werking en de collega’s amateurfotografen. Vind je je terug in onze club, dan kan je je direct als kandidaat-lid inschrijven. Je kan je tevens als kandidaat-lid aanmelden met de antwoordstrook in de wervingsbrochure. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de komende activiteiten. Het lidmaatschap van de fotoclub geeft je toegang tot de bijeenkomsten en activiteiten. Als lid kan je ook jouw werk kwijt in een galerij op de website van ObjektiV. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 20,00 (lidgeld fotoclub ObjektiV) + € 25,00 (lidgeld Centrum voor Beeldexpressie).

Vragen of info ?

Heb je nog vragen over fotoclub ObjektiV of wens je meer info ? De Bredense creatieve vrijetijdsfotografen zijn er voor jou op www.objektiv.be of via info@objektiv.be.