Laatste praktijkavond voor 2017 : rookfotografie.

Op de clubbijeenkomst van donderdag 14 december jl. stond er een praktijkavond op het programma van de creatieve vrijetijdsfotografen. Met “rookfotografie” was dit meteen de laatste van het lopend werkjaar.

Rookfotografie 2

Nadat de opstelling voor deze praktijkavond een feit was, konden de aanwezige clubleden hun fotografische gading doen in deze specifieke specialiteit in de fotografie. Wierookstokjes zorgden er niet alleen voor dat de nodige rookontwikkeling aanwezig was, maar vulde tevens het clublokaal met de typische geur, eigen aan de aromatische organische stoffen van de brandende stokjes.

Rookfotografie 1

Met flitsen, vaste belichting, triggers, gekleurde folies en andere attributen werden meerdere pogingen ondernomen om tot mooie rookresultaten te komen.

Rook