Foto ketting

één van de activiteiten van onze fotoclub ObjektiV is de foto-ketting. Het eerste deelnemend lid stuurt een foto naar het volgend lid. Die zoekt een vervolg op de foto, en bedenkt een bind-tekst tussen de 2 foto’s. Het is altijd een avontuur waar de ketting ons heenbrengt. Bekijk het maar!
Vorig jaar was er nog veel ruimte voor verbetering. Dit jaar durven we dit publiceren!
Bekijk het maar (zie link hieronder)!