Fred wint met foto Afro C Festival clubwedstrijd “Toeristisch Bredene”

Gedurende de twee zomermaanden juli en augustus liep in de schoot van fotoclub ObjektiV een nieuwe clubwedstrijd, waarbij de creatieve vrijetijdsfotografen maximaal drie foto’s kunnen insturen. Dit maal was het logische thema “Toeristisch Bredene”.

Op de clubbijeenkomst van donderdag 27 augustus jl. boog de jury, zijnde de aanwezige clubleden, zich over een reeks van twintig ingestuurde foto’s. Tweemaal werden alle foto’s een na een vertoond, waarop dan met handopsteking de eigenlijke jurering plaatsgreep.

Verscheidene foto’s kregen geen stem, daar ze te veel afweken van het vooropgestelde thema, m.n. toeristisch én Bredene. Foto’s met één of twee stemmen moesten het uiteindelijk afleggen tegen één foto die vier stemmen in de wacht sleepte.

De fotograaf van deze winnende foto bleek clubsecretaris Fred te zijn, die met een foto genomen op het recente Afro C Festival de clubwedstrijd op zijn naam schreef. Met de felicitaties van de jury mocht hij dan ook uit de handen van clubvoorzitter Dominiek een fles cava in ontvangst nemen.

Winnende foto
Laureaat Toeristisch Bredene

Inmiddels loopt er een nieuwe tweemaandelijkse clubwedstrijd met als thema “Symmetrie”. De clubleden kunnen hun foto’s nog tot donderdag 29 oktober a.s. insturen. Aan allen alvast veel succes !!