Category: Praktijk

Succesvolle praktijkavond “druppelfotografie”

De creatieve vrijetijdsfotografen van fotoclub ObjektiV konden zich afgelopen donderdag ten volle uitleven tijdens een praktijkavond “druppelfotografie”. Het bestuur van ObjektiV streeft erna om aan de donderdagse clubbijeenkomsten steeds een interessante invulling te geven. Naast presentaties waarin de meest uiteenlopende fotografische thema’s de revue passeren, worden er ook fotobewerking en praktijkavonden geprogrammeerd. Zo ook afgelopen …

Continue reading

Back-uppen en de cloud : zeker ook voor vrijetijdsfotografen nuttig en nodig

Dat het geregeld back-uppen van (o.m.) je fotobestanden nuttig en nodig is, bleek niet alleen uit de uiteenzetting die clublid Davy voor de ObjektiVelingen heeft gegeven, maar spijtig genoeg uit de praktijk die één van de clubleden recentelijk mocht ervaren. Op de laatste twee clubvergaderingen was het clublid en IT-specialist Davy die de leden van …

Continue reading

Meester-strobist Tom Museeuw te gast bij fotoclub ObjektiV

Op de clubbijeenkomst van donderdag 24 maart jl. was fotograaf Tom Museeuw, een meester in het strobisme, te gast bij fotoclub ObjektiV. Op het internet lezen we : “Strobist is een term van fotograaf David Hobby en slaat op het gebruiken van handzame reportageflitsers op locatie, waar je anders met grote modellampen zou moeten zeulen. …

Continue reading

Interessante praktijkavond studiofotografie

Afgelopen donderdagavond was het verzamelen geblazen voor de clubleden van fotoclub ObjektiV voor een interessante praktijkavond omtrent studiofotografie. Fotograferen is “schrijven met licht”. Bij studiofotografie heb je volledige controle over alles wat er in je foto gebeurt. Dat geldt natuurlijk vooral voor het licht. In de studio kan je immers exact bepalen waar je al …

Continue reading

Actieve fotoclub ObjektiV verwelkomt nieuwe leden

Na de geslaagde tentoonstelling FOTO-EXPO 2016 in het gemeentehuis van Bredene en de jaarlijkse algemene ledenvergadering, zette de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen het nieuwe werkjaar in. Op de algemene ledenvergadering in januari werden naast de bespreking van de obligate agendapunten heel wat nieuwe initiatieven en activiteiten aangebracht. Deze creatieve ideeën, voorgelegd door de leden, zullen …

Continue reading

Fotoclub ObjektiV naar de “fore”

Donderdagavond 22 oktober jl. was het voor de leden van de Bredense fotoclub ObjektiV verzamelen blazen op het plein voor het Oostends station. Die avond was er geen clubbijeenkomst in het clublokaal gepland, maar was de Oostendse Oktoberfoor het doel van de creatieve vrijetijdsfotografen.

Continue reading