Norbert wint op een been!

Donderdag 25 juni liep de tweemaandelijkse opdracht ten einde. Alle leden mochten hun beste foto’s van de Bredense watertoren indienen. In grote stilte werden ze een voor een bekeken. De “jury” (= alle aanwezige leden) kon zich zo een eerste gedacht vormen.

Continue reading

Nieuwe opdracht: de watertoren van Bredene

© Marc Nollet

Tijdens de samenkomst van 26 maart 2015 werd na de bekendmaking van de winnaar voor de opdracht “Bokeh” (zie het artikel hieronder) de nieuwe opdracht voor de komende 3 maanden bekend gemaakt. De woorden indachtig van de schepen die onze tentoonstelling in januari opende, besloot het bestuur van ObjektiV de leden de volgende opdracht mee …

Continue reading

Opdracht Bokeh: Frank wint!

De eerste opdracht van 2015 liep ten einde op 26 maart: maak een foto met bokeh. Niet minder dan 26 foto’s werden ingediend! Na tweemaal alle foto’s bekeken te hebben werd er overgegaan tot de stemming. Alle aanwezige leden hadden stemrecht en vormden zo een strenge jury. Na een eerste stemronde bleven slechts drie foto’s …

Continue reading

Het inkleuren van zwart-witfoto’s vergt veel geduld

Tijdens de samenkomst op donderdag 19 maart kregen de leden een serieuze opdracht voorgeschoteld: het inkleuren van een zwart-witfoto door gebruik te maken van Photoshop. Vooreerst gaf Philippe, lid van onze fotoclub, aan de hand van een presentatie een duidelijke uitleg over de geschiedenis, het waarom en hoe men gemakkelijk kan werken bij het inkleuren …

Continue reading

DPI en PPI en …. andere misverstanden

In de vergadering van 19 februari 2015 presenteerde ons lid Marc een PowerPoint over “DPI en PPI en … andere misverstanden”. Het werd een zeer gesmaakte uitleg over inch en centimeter, dots en pixels, digitale en afgeprinte foto’s. Blijkbaar zijn daar nog steeds veel misverstanden over zowel bij fotografen, bij drukkers als bij organisatoren van …

Continue reading

Nieuw thema: “Bokeh”

Zoals medegedeeld door de voorzitter tijdens de voorbije Algemene Vergadering wordt nu vier maal per jaar een clubwedstrijd georganiseerd. Elke nieuwe opdracht zal ongeveer drie maanden lopen en enkel foto’s in die periode genomen kunnen meedingen voor de wedstrijd. Na de presentatie die Fred ons gaf eind vorig is het normaal dat het door hem …

Continue reading