Fotoclub ObjektiV “huisfotograaf” in WZC Wackerbout

Op vraag van het animatieteam van het woonzorgcentrum Wackerbout zal ObjektiV, de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen, op geregelde tijdstippen foto’s komen schieten van de activiteiten die met en voor de residenten worden georganiseerd.

Wackerbout

ObjektiV-secretaris Fred zal daarbij als vrijwilliger de vaste fotograaf van dienst zijn. Hij is immers vertrouwd met het woonzorgcentrum. Niet alleen verbleven er familieleden van hem, maar is hij als gewezen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn “the right man on the right place”. Bij zijn afwezigheid of onmogelijkheid kan fotoclub ObjektiV een beroep doen op leden-plaatsvervangers.

Een en ander werd in een afsprakennota gegoten die op de bestuursvergadering van ObjektiV werd goedgekeurd.

De samenwerking ObjektiV-Wackerbout gaat deze maand maart van start en loopt in eerste instantie over een proefperiode van drie maanden, waarna het samenwerkingsverband zal worden geëvalueerd.

(Foto : OCMW-Bredene)