Actieve fotoclub ObjektiV verwelkomt nieuwe leden

Na de geslaagde tentoonstelling FOTO-EXPO 2016 in het gemeentehuis van Bredene en de jaarlijkse algemene ledenvergadering, zette de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen het nieuwe werkjaar in.

IMG_4217

Op de algemene ledenvergadering in januari werden naast de bespreking van de obligate agendapunten heel wat nieuwe initiatieven en activiteiten aangebracht. Deze creatieve ideeën, voorgelegd door de leden, zullen in de loop van 2016 concreet worden uitgewerkt en worden gerealiseerd. Onder de rubriek “Agenda” kan trouwens worden opgevolgd wat er precies aan bod komt op de wekelijkse clubsamenkomsten op donderdagavond in het clublokaal ‘t Fotokot aan de Koerslaan 24 te Bredene.

Ook de FOTO-EXPO 2016 bracht vele positieve reacties met zich mee. De meer dan 20 tentoongestelde foto’s van de leden van ObjektiV waren een maand lang de warme aankleding van de inkomhall en de eerste verdieping van het gemeentehuis. Ook de bureaukalender 2016, geïllustreerd met fotografisch werk van de clubleden, kende opnieuw een succesrijke verkoop. Intussen is in de schoot van het clubbestuur reeds gestart met de voorbereidingen voor de kalender 2017. Deze wordt immers een jubileumeditie daar fotoclub ObjektiV volgend jaar 10 jaar jong is !

Een en ander heeft er dan ook toe geleid dat nieuwe leden de weg hebben gevonden naar fotoclub ObjektiV. Zo werden op de laatste clubbijeenkomst vier vrijetijdsfotografen als volwaardige nieuwe leden aanvaard. Fotoclub ObjektiV is en blijft een groep vrienden die dezelfde passie deelt : fotografie in alle facetten die deze kunstvorm met zich meebrengt.