Back-uppen en de cloud : zeker ook voor vrijetijdsfotografen nuttig en nodig

Dat het geregeld back-uppen van (o.m.) je fotobestanden nuttig en nodig is, bleek niet alleen uit de uiteenzetting die clublid Davy voor de ObjektiVelingen heeft gegeven, maar spijtig genoeg uit de praktijk die één van de clubleden recentelijk mocht ervaren.

ObjektiV_Davy

Op de laatste twee clubvergaderingen was het clublid en IT-specialist Davy die de leden van fotoclub ObjektiV met kennis van zaken toelichting verschafte omtrent enerzijds het nut én de noodzaak om op geregelde tijdstippen één of meer back-ups te nemen van belangrijke computerbestanden en anderzijds omtrent de mogelijkheden die geboden worden bij het opslaan van deze bestanden in de cloud.

Beide items zijn voor vrijetijdsfotografen, zoals de leden van fotoclub ObjektiV, van bijzonder belang. Ze zien immers niet graag hun creatieve fotografische bestanden verloren gaan, al dan niet moedwillig, zoals een clublid nog recentelijk persoonlijk mocht ervaren toen hij slachtoffer werd van een diefstal.

Ook voor de werking in de schoot van de club biedt opslag in de cloud heel wat praktische mogelijkheden. Zo maakt fotoclub ObjektiV uitgebreid gebruik van opslag in de cloud. Niet alleen kunnen de clubleden op deze wijze foto- en andere bestanden delen en online bekijken, maar staat deze data ook veilig weggeschreven.