Jubilerende Bredense fotoclub ObjektiV stelt tentoon

Gisterennamiddag, zaterdag 14 januari 2017, werd onder ruime belangstelling de jaarlijkse fototentoonstelling FOTO-EXPO 2017 officieel geopend in het gemeentehuis van Bredene. De tentoonstelling loopt er nog tot 18 februari 2017 en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. FOTO-EXPO 2017 is meteen de aanzet voor het jubileumjaar van fotoclub ObjektiV.

sized__DSC3330

Het begon allemaal op 17 oktober 2007 toen een negental vrienden de koppen bij elkaar staken en besloten een club op te richten om zichzelf en andere amateurs te verdiepen in de fotografie. Statutair werd vastgelegd dat het doel van de vereniging de bevordering is van de amateurfotografie en van het sociaal contact in het algemeen. Daarbij werden vriendschap, openheid en respect de grondvesten van de club. Vandaar dat in de naam ObjektiV de “V” van “V”rienden als hoofdletter wordt geschreven.

DSCN0284

FOTO-EXPO 2017 werd onder ruime belangstelling geopend.

Doorheen de afgelopen jaren is de vereniging in die mate geëvolueerd dat ze gelijke tred heeft weten te houden met de snelle vooruitgang die ook de fotografie in de meest brede zin van het woord heeft gekend. Digitale fotografie van vandaag de dag houdt immers in dat naast het “nemen” van een foto deze ook nog dient “gemaakt” te worden. Niet alleen een gedegen kennis van je fotoapparatuur, maar ook meer en meer van de software, waarmee foto’s op de computer worden bewerkt, zijn daarbij van essentieel belang.

DSCN0305

De leden van fotoclub ObjektiV samen met de vertegenwoordigers van het Bredense gemeentebestuur.

Wekelijkse clubbijeenkomsten

Zonder daarbij schools over te willen komen, leren de clubleden op de wekelijkse clubbijeenkomsten op donderdagavond in ’t Fotokot, het clublokaal aan de Koerslaan 24 te Bredene, van elkaar, worden er filmpjes vertoond, demonstraties gehouden, gastsprekers uitgenodigd, uitstappen georganiseerd, enz… Verder komt de theorie van de fotografie aan bod : belichting, flitsen, compositie, … zelfs programma’s zoals Lightroom e.a. Veelal wordt de theorie dan gevolgd door voorbeelden in de praktijk.

De club organiseert zowel avonden met constructieve en opbouwende fotokritiek als samenkomsten waarop er foto’s op pc worden bewerkt. Zo kan elk lid de technieken en inzichten van anderen tot de zijne/hare maken. Ook (dag)uitstappen staan in de agenda van ObjektiV. En telkenjare wordt er één of meerdere fototentoonstellingen opgezet, waarbij de leden hun fotografische creaties voorstellen aan het brede publiek. Verder wordt er ook om de twee maanden rond een bepaald thema een wedstrijd georganiseerd in de schoot van de club. Daarbij kunnen de leden mooie prijzen in de wacht slepen.

sized__DSC3314

Schepen van cultuur Eddy Gryson sprak het welkomstwoord uit.

 Jaarlijks een fotokalender

 Intussen is fotoclub ObjektiV door de gemeente Bredene erkend als socio-culturele vereniging en ontvangt hij subsidies voor deze talrijke activiteiten die gedurende het ganse jaar worden georganiseerd. Telkenjare zijn de uitgifte van een fotokalender en de FOTO-EXPO dé toppers in de agenda van de vereniging die momenteel een vijftiental actieve leden telt, waaronder nog drie stichters.

Voor 2017 werd opnieuw een muurkalender aangemaakt, die door de vereniging te koop werd aangeboden voor de kleine prijs van € 8,00. De kalender bevat naast de maandkalenders ook twaalf foto’s in kleurendruk gemaakt door de clubleden. Bijzonder aan deze jubileumkalender is het feit dat alle foto’s op de maandpagina’s extra tot hun recht komen dank zij het gebruik van een UV-laklaag. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze muurkalenders in een mum van tijd waren uitverkocht. De opbrengst ervan gaat integraal naar de werking en de verdere uitrusting van de club.

sized__DSC3316

Clubvoorzitter Dominiek Van de Caveye verzorgde de gelegenheidstoespraak.

FOTO-EXPO 2017

Nog tot en met zaterdag 18 februari 2017 kan je terecht in de inkomhal van het gemeentehuis van Bredene aan het Centrumplein, waar een twintigtal ingekaderde foto’s te bewonderen zijn. De leden van fotoclub ObjektiV presenteren er met hun beste werken de meest uiteenlopende onderwerpen. De creaties van de vrijetijdsfotografen worden op groot formaat en in uniforme kaders tentoongesteld, wat bijdraagt tot de kwaliteit en de uitstraling van hun FOTO-EXPO 2017. Gedurende de openingsuren van het gemeentehuis is de fototentoonstelling gratis toegankelijk.

Met deze editie van de tentoonstelling is fotoclub ObjektiV niet aan zijn proefstuk toe. Inderdaad, reeds voor de achtste maal wordt er een FOTO-EXPO opgezet, tot in 2015 telkenjare in het VC De Fakkel, nu dus voor de tweede maal in het Bredense gemeentehuis. Met deze nieuwe locatie wordt niet alleen een groter publiek bereikt, maar hoopt de fotoclub ook amateurfotografen, van beginnende tot gevorderde, warm te maken lid te worden van ObjektiV. Op de tentoonstelling is een catalogus van de opgehangen foto’s beschikbaar.

DSCN0301

Criticus Luc Bruyninckx nam de genodigden mee op een trip langsheen de geëxposeerde foto’s.

2007-2017 : 10 jaar fotoclub ObjektiV

Zoals reeds gemeld, werd de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen precies 10 jaar terug opgericht. 2017 wordt dus een jubileumjaar voor de clubleden. In dat kader wordt dan ook, naast de wekelijkse clubbijeenkomsten op donderdagavond, een reeks bijzondere activiteiten door het bestuur voorbereid.

Zo grijpt er op zondagmorgen 15 oktober a.s. om 10 uur een academische zitting plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Bredene, waarop teruggeblikt wordt op 10 jaar clubwerking. Verder staat er een fotobeurs op het jubileumprogramma en een workshop met een topfotograaf. Om de website van de fotoclub te promoten, wordt er gedurende de maanden maart tot en met december 2017 op deze webstek maandelijks een fotozoektocht met mooie prijzen georganiseerd.

Ook wil fotoclub ObjektiV in de loop van het jubileumjaar de Bredense jongeren warm maken voor fotografie. Daartoe werd het project “Jeugd en fotografie” opgestart. Centraal daarbij staat de wisselwerking tussen de beeldcultuur die de jongeren vandaag de dag hebben via hun smartphone, tablet, enz.. en deze van de clubleden die eerder gebruik maken van traditionele digitale fototoestellen. Er wordt een fotosafari en een fotowedstrijd voor de jongeren in het vooruitzicht gesteld, waaraan naast een aantal prijzen voor de laureaten ook een tentoonstelling in de bib De Leestuin worden voorzien.

sized__DSC3317

Het was burgemeester Steve Vandenberghe die de FOTO-EXPO 2017 officieel voor geopend verklaarde.

Interesse om lid te worden ?

Lid worden van fotoclub ObjektiV is niet moeilijk. Kom gewoon even af naar één van de clubbijeenkomsten en maak vrijblijvend kennis met de werking en de collega’s amateurfotografen. Vind je je terug in onze club, dan kan je je direct als kandidaat-lid inschrijven. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de komende activiteiten. Het lidmaatschap van de fotoclub geeft je toegang tot de bijeenkomsten en activiteiten. Als lid kan je ook jouw werk kwijt in een galerij op de website van ObjektiV. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 20,00 (lidgeld fotoclub ObjektiV) + € 25,00 (lidgeld Centrum voor Beeldexpressie).

DSCN0283

Clubsecretaris Fred Delrue praatte het geheel aan elkaar.

Vragen of info ?

Heb je nog vragen over fotoclub ObjektiV of wens je meer info ?  De Bredense creatieve vrijetijdsfotografen zijn er voor  jou op www.objektiv.be of via info@objektiv.be.