Natuurfotografie : tips en tricks door Marc N.

Eén van de doelstellingen van fotoclub ObjektiV is het doorgeven van informatie onder en door de leden. In dat kader was het afgelopen donderdagavond de beurt aan Marc N. om de clubleden tips en tricks bij te brengen omtrent natuurfotografie.

2016_01_06_marc

Marc N. is in en tot ver buiten de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen gekend als verwoede natuurfotograaf met jarenlange ervaring en kennis. Dit mocht nogmaals blijken uit de mooie presentatie die hij in het clublokaal bracht.

Zo had Marc N. het o.m. over drie typische specialiteiten in de natuurfotografie, m.n. macro-, landschaps- en tele-fotografie. Eén voor een lichtte hij de diverse facetten van deze disciplines toe aan de hand van een reeks prachtige foto’s. Hij stond ook stil bij de apparatuur, de diverse attributen en de instellingen die met elk van deze disciplines gepaard gaan.

Het hoeft dus niet gezegd dat de clubleden er opnieuw heel wat van hebben opgestoken. Natuurfotografie wordt dan ook ongetwijfeld een (ver)nieuw(d)e uitdaging voor enkelen onder hen.