Clubavond in het fotokot

Op de wekelijkse bijeenkomsten van de fotoclub wordt er naast het verwerven van kennis, doorgeven van kennis, beoordelen van foto’s, enz.. ook tijd gemaakt voor een gezellige babbel met een natje en een droogje…

Clubavond-fotokot