Fotoclub ObjektiV op sessie urbex-fotografie in verlaten Sint-Jozefkliniek.

Afgelopen zaterdagnamiddag 2 september jl. organiseerden de creatieve vrijetijdsfotografen van ObjektiV, de Bredense fotoclub, een sessie urbex-fotografie in de gebouwen van de verlaten Sint-Jozefkliniek aan de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende. Ze hadden daartoe de toestemming gekregen van CM-Oostende die deze site beheert, waarvoor ook dank langs deze weg.

IMG_8111_crop_small

Er werd om 14 uur verzameling geblazen op de vroegere doktersparking, waar de obligate groepsfoto werd genomen. Daarna trokken de vrijetijdsfotografen door de diverse lokalen, gangen en trapzalen van de verlaten kliniek, de fototoestellen in aanslag.

DSC08837

Het Sint-Jozefziekenhuis werd in 2012 verlaten voor de nieuwe site van het voormalig Heilig Hartziekenhuis, thans de campus van AZ Damiaan. Die voorbije jaren hebben duidelijk hun sporen nagelaten, want inmiddels hebben vandalen heel wat vernielingen aangebracht. Kapotgeslagen ruiten, afgerukte deuren, leeggespoten brandblustoestellen,  e.d.m. zijn daar nu de stille getuigen van.

Eén en ander was dan ook een kolfje naar de hand van de ObjektiVelingen die een geslaagde urbex-sessie wisten vast te leggen. Velen van de amateurfotografen bekroop daarbij een nostalgisch gevoel. Bij de ene herinnerde de recoveryzaal  aan een operatieve ingreep van jaren terug, bij de anderen was het de kraamafdeling die hen terug voerde naar de geboorte van hun kind(eren), nog anderen kwamen na zoveel jaren terug naar hun voormalige werkplek.

DSC08649

Deze sessie urbex-fotografie zal ongetwijfeld heel wat mooie foto’s opgeleverd hebben. Die worden nu door de leden van fotoclub ObjektiV daar waar nodig bewerkt om straks, zoals trouwens afgesproken, ook bezorgd te worden aan CM-Oostende.

Inmiddels plannen de creatieve vrijetijdsfotografen reeds een nieuwe urbex-uitstap, meer bepaald naar de vakschool aan het station van Oostende, dit in het volgend voorjaar. Na afbraak zal ook deze onderwijssite straks nog enkel tot de herinnering behoren van de Oostendenaars en van de vele leerlingen die er school hebben gelopen.