Animator van het WZC Jacky Maes gastspreker op clubbijeenkomst

Op de bijeenkomst van fotoclub ObjektiV van donderdagavond 5 oktober jl. was Gerry D’Hooge te gast in het Fotokot. Hij is animator in het woonzorgcentrum Jacky Maes en kwam er een selectie van foto’s van de activiteiten die er in 2016 voor de residenten hebben plaatsgevonden, presenteren.

Gerry D'Hooge

Zoals reeds eerder gemeld, is fotoclub ObjektiV sedert enige tijd zowat de huisfotograaf geworden in het WZC. Op vraag van het animatieteam houden leden van de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen er op geregelde tijdstippen fotosessies bij allerhande activiteiten die er worden opgezet. 

Animator Gerry heeft o.m. deze foto’s gebruikt in een Power Point presentatie die vertoond wordt bij bezoeken van scholen enz. aan het WZC. Hij projecteerde nu ook deze voorstelling in het clublokaal voor de leden van ObjektiV. Niet alle clubleden nemen immers deel aan de fotosessies in kwestie en de presentatie was dan ook een unieke gelegenheid om enerzijds met het WZC kennis te maken en anderzijds de foto’s van de collega’s te bekijken. 

Voor vele leden was de voorstelling, samen met de deskundige toelichting van Gerry, een eerste kennismaking met het woonzorgcentrum die dan ook ten zeerste werd gewaardeerd.