Fred wint met “De caravan” clubwedstrijd “Vakantiefotografie”

Gedurende de zomermaanden juli en augustus liep in de schoot van fotoclub ObjektiV de tweemaandelijkse fotowedstrijd “Vakantiefotografie”. De dynamische groep creatieve vrijetijdsfotografen organiseert immers om de twee maanden een fotowedstrijd waaraan alle leden van de club kunnen deelnemen.

LaureaatVakantiefotografie

Maximaal kunnen die drie foto’s insturen, foto’s die genomen moeten zijn gedurende de periode waarin de wedstrijd loopt. Zo werden er voor “Vakantiefotografie” 26 foto’s opgeladen, die alle aan het wedstrijdreglement voldeden.

Donderdagavond konden de aanwezige clubleden dan ook deze foto’s aan hun oordeel onderwerpen. Na een eerste stemronde per handopsteking eindigden twee foto’s met gelijk aantal stemmen, m.n. “De caravan” van clubsecretaris Fred en “De haven” van gewezen secretaris Norbert.

1steLaureaatVakantiefotografie

“De caravan” (Fred)

2delaureaatVakantiefotografie

“De haven” (Norbert)

Er diende dan ook een tweede stemronde gehouden te worden. Daarbij was het uiteindelijk de foto van Fred die de meeste stemmen in de wacht sleepte. Norbert kreeg zo eervol zilver en de foto’s “Jongetje aan fontein” van Marc en “Baden in zee” van Hilde mochten ex aequo het brons delen.

3delaureaatVakantiefotografieMarc

“Jongetje aan fontein” (Marc)

3delaureaatVakantiefotografieHilde

“Baden in zee” (Hilde)

Laureaat Fred opteerde als eerste prijs voor een afdruk van zijn winnende foto. Deze zal dan ook te bewonderen vallen op de FOTO-EXPO 2017, de jaarlijkse fototentoonstelling van ObjektiV, die straks van midden januari tot midden februari wordt geprogrammeerd.

Inmiddels is de nieuwe clubwedstrijd van start gegaan. Deze loopt gedurende de maanden september en oktober en heeft als opdracht “Zwart-wit fotografie”, waarbij alle mogelijke onderwerpen toegelaten zijn.