Drukke tijden voor fotoclub ObjektiV

De laatste maanden van 2016 en gans 2017 wordt het voor de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen bijzonder druk. De keuze voor de foto’s voor de kalender 2017 werd gemaakt en inmiddels is ook de opmaak ervan afgerond. De voorbereidingen voor de FOTO-EXPO in het gemeentehuis van Bredene zijn volop aan de gang. Ook het jubileumjaar 2017 wordt klaargestoomd … en wekelijks gaan de donderdagse clubbijeenkomsten verder.

Licht1

Zo werd er door de clubleden recentelijk teruggegrepen naar de essentie van de fotografie, nl. tekenen en schilderen met licht. Aan de hand van allerlei lichtbronnen, de ene al wat spectaculairder dan de andere, werden in de bulb-stand meerder foto’s genomen die resulteerden in prachtige composities van lichtstrepen, dito cirkels en cijfer- en lettercombinaties. Voorwaar een praktijkavond waarop de ObjektiVelingen zich naar hartelust konden uitleven.

licht2

Inmiddels werd ook vanuit de bevoegde gemeentelijke instanties de goedkeuring verleend aan de jaarlijkse fototentoonstelling van ObjektiV die volgend jaar opnieuw plaats zal vinden in het Bredens gemeentehuis en de passende titel FOTO-EXPO 2017 zal meekrijgen. Wie interesse heeft voor de fotografische creaties van de creatieve vrijetijdsfotografen zal er tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht kunnen van zaterdag 14 januari t/m 18 februari 2017.

Uit de vele tientallen foto’s die door de clubleden werden aangebracht, diende in meerdere ronden twaalf foto’s geselecteerd te worden die borg stonden voor evenwichtige en sprekende maandpagina’s in de jubileumkalender 2017. Tevens werd er een foto geselecteerd voor de frontpagina van de kalender die binnenkort te koop zal worden aangeboden aan € 8,00 het stuk. De aanmaak en de druk van de jaarlijkse ObjektiV-kalender kon opnieuw worden gerealiseerd dank zij de inbreng van niet minder dan 17 sponsors die adverteerruimte hebben gekocht.

Exclusief voor de bezoeker van onze website brengen we hier reeds de weergave van de frontpagina van de kalender en van de affiche van FOTO-EXPO 2017.

FrontKalenderSmall

AfficheFOTO EXPO SMALL

Wordt zeker vervolgd …