Lange sluitertijden en het gebruik van filters.

Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de ObjektiVelingen was het op donderdagavond jl. de beurt aan clublid Laurens om zijn praktijkervaringen bij het gebruik van lange sluitertijden en filters toe te lichten.

LaurensLangeSluitertijd&Filters

Aan de hand van een PowerPoint voorstelling, de praktische op- en instellingen van zijn camera en de door hem gebruikte ND-filters wist Laurens de aandacht van de clubleden vast te houden.

LAVE-M-Vlissingen 33-2

De mooie resultaten die hij inmiddels wist te behalen, getuigen niet alleen van veel geduld en doorzetting, maar tonen ook aan dat hij met kennis van zaken te werk gaat in dit specifiek domein van de landschapsfotografie.