Fotoclub ObjektiV huldigt eerste winnaars on-line wedstijd

Afgelopen woensdagavond werden de winnaars van de eerste twee maandelijkse on-line wedstrijden door het bestuur van de Bredense fotoclub ObjektiV gehuldigd. Ze ontvingen elk een fles cava.

ObjektiV 005

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de fotoclub zetten de leden van de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen dit jaar heel wat extra activiteiten op het getouw. Eén daarvan is de maandelijkse on-line wedstrijd die loopt gedurende tien maanden en in maart jongstleden van start is gegaan.

Bedoeling van deze wedstrijd, waaraan kan worden deelgenomen op de website van ObjektiV, is het zo nauwkeurig mogelijk situeren van een plaats in Bredene waar een uitsnede van een foto werd genomen. Daarnaast is er telkens ook een schiftingsvraag voorzien. Iedereen kan aan deze maandelijkse wedstrijd deelnemen, met uitsluiting van het clubbestuur van ObjektiV dat instaat voor het aanleveren van de betrokken foto’s.

Zo wisten Danny Vanhevel en Werner Vanderstraeten, respectievelijk de wedstrijd van maart en deze van april op hun naam te schrijven. Afgelopen woensdag werden ze door het clubbestuur ontvangen in ’t Fotokot, het clublokaal van de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen. Ze mochten elk een fles cava in ontvangst nemen, samen met de felicitaties van de bestuursleden.

Inmiddels loopt de derde editie van deze on-line wedstrijd. Deelnemen kan door eenvoudigweg te surfen naar www.objektiv.be en door te klikken naar de rubriek “Wedstrijd 10 jaar ObjektiV”. Alvast heel veel succes !!

(Met dank aan www.nieuwsbredene.be voor de foto)