Bestuur fotoclub ObjektiV uitgebreid met materiaalmeester.

Op de clubvergadering van donderdagavond 6 juli jl. werd clublid Luc aangesteld als nieuw bestuurslid van de Bredense fotoclub ObjektiV. Hij zal er als materiaalmeester het clubbestuur versterken.

Luc2

In de loop der jaren heeft de vereniging van creatieve vrijetijdsfotografen één en ander aan fotografisch materiaal en accessoires verworven. Het gaat heel dikwijls om professionele stukken die niet meteen persoonlijk door een doorsnee amateurfotograaf worden aangeschaft, zoals studioverlichting, achtergronden en dergelijke. Het wordt de opdracht van Luc om dat alles te inventariseren en op te lijsten, opdat het op een vlotte wijze ter beschikking kan worden gesteld van de leden.

Fotoclub ObjektiV telt zo vijf bestuursleden : voorzitter Dominiek, secretaris Fred, penningmeester Frank, materiaalmeester Luc en bestuurslid Norbert.