Fotoclub ObjektiV sluit creatief halfjaar af met paella-avond.

Op zaterdagavond 8 juli jl. sloot de Bredense fotoclub ObjektiV het eerste halfjaar van 2017 af met een geslaagde én gesmaakte paelle-avond voor de leden en partners. De eerste maanden van het jubileumjaar zijn voor de vrijetijdsfotografen zowel actief als creatief geweest.

Paella-07-2017-7

Na verscheidene clubbijeenkomsten op donderdagavonden, waarbij zowel gastsprekers waren uitgenodigd, theorie- en praktijkavonden werden georganiseerd, gegidste fotowalks werden afgestapt, een heuse modellenshoot werd opgezet, enz … leggen de ObjektiVelingen de clubwerking voor enkele weken stil.

Paella-07-2017-3

Op 24 augustus a.s. nemen ze de (foto)draad weer op met een vertoning van hun vakantiekiekjes.  Dit betekent echter niet dat de creatieve vrijetijdsfotografen er in de zomermaanden volledig hun “kodaksjes” bij neerleggen. Zo loopt er ook in juli en augustus de tweemaandelijkse clubwedstrijd “Concertfotografie”. De jurering van deze fotochallenge grijpt dan plaats op de clubbijeenkomst van donderdagavond 31 augustus a.s.

Paella-07-2017-1

Ook het bestuur zit niet stil, want straks dient zich de tweede helft van het jubileumjaar voor de fotoclub aan. Op het drukke programma staan o.m. de academische zitting en de feestmaaltijd op zondag 15 oktober a.s. naar aanleiding van het tienjarig bestaan van ObjektiV. Verder nemen verscheidene leden deel aan “Buren bij kunstenaars” en worden de traditionele muurkalender en de FOTO-EXPO 2018 voorbereid.

Paella-07-2017-5

Om de eerste helft van het jubileumjaar gepast af te sluiten, konden de clubleden samen met hun partner aanzitten aan een geslaagde én gesmaakte paella-avond. Net zoals vorig jaar kon er zo gezellig worden nagebabbeld bij een hapje, een drankje en een bord smeulende paella.

(Foto’s : Werner V.)